Teatr im. Wilama Horzycy

Teatr im. W. Horzycy w Toruniu (pod tą nazwą od 1960 r., wcześniej: Stadttheater Thorn 1904-1920, Państwowy Teatr Narodowy, 1920-22, Teatr Miejski, 1922-25, Zjednoczone Teatry Pomorskie Bydgoszcz-Toruń-Grudziądz, 1925-26, Teatr Pomorski 1926-30, Teatr Toruński 1930-32, Teatr Polski 1932-33, Teatr Narodowy 1933-34, Teatr Ziemi Pomorskiej, 1934-39,  Stadttheater Thorn 1941-43, Städtische Bühnen Thorn 1943-44. ponownie na krótko Teatr Ziemi Pomorskiej 1945, Teatry Pomorskie Bydgoszcz-Toruń 1945-48, Państwowe Teatry Ziemi Pomorskiej Bydgoszcz – Toruń, 1948-60)

    Przez całe stulecia Toruń nie miał stałego teatru miejskiego, działały tu sceny szkolne, istniały miejsca, w których występowały wędrowne trupy teatralne, ale dopiero w XX wieku pod zaborem pruskim powstał publiczny teatr miejski dzierżawiony prywatnym przedsiębiorcom, którzy na własną rękę konstruowali zespół występujący na tej scenie. Jedną z ważniejszych scen miejskich był Dwór Artusa, który w swej długie historii od średniowiecza do dziś był wielokrotnie przebudowywany. Pierwszy Dwór Artusa, który powstał w 1385 r., został zniszczony przez Szwedów w 1703 r. W drugim Dworze Artusa zbudowanym w 1829 r. w stylu klasycystycznym powstała sala widowiskowa na 500 osób, gdzie mogły się odbywać także przedstawienia teatralne. Tu znalazł swoją siedzibę Stadttheater goszczący wędrowne zespoły niemieckie (z Gdańska, Poznania). W 1887 r. budynek zamknięto ze względu na fatalny stan techniczny (groźba zawalenia). W dyskusjach w magistracie przeważyła idea zbudowania w tym miejscu resursy (klubu towarzyskiego), co stało się w roku 1891. Przeskalowany gmach zaprojektowany przez miejskiego radcę budowlanego Rudolpha Schmidta w stylu neorenesansu niderlandzkiego stoi na Rynku Staromiejskim do dziś. Jednocześnie podjęto plany budowy gmachu teatralnego z prawdziwego zdarzenia. Uwieńczone powodzeniem dopiero na początku XX wieku.
    Historię teatru dramatycznego w Toruniu można podzielić na pięć etapów: najpierw działał w latach 1904-20 niemiecki Stadttheater Thorn, potem polski Teatr Narodowy i Miejski (pod różnymi zresztą nazwami) w latach 1920-1939, następnie przez kilka lat wojennych ponownie niemiecki Stadttheater Thorn (1941-44) i wreszcie po wyzwoleniu polski teatr dramatyczny w epoce PRL-u (1945-1989) i w III Rzeczypospolitej po przełomie demokratycznym (1989 do dziś). Więcej informacji o poszczególnych etapach działalności znaleźć można poniżej.

Script logo